Logo Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN


Aplikasi kelas jabatan adalah aplikasi yang dibuat untuk menentukan kelas pada sebuah jabatan yang dipangku oleh setiap pejabat dalam satu perangkat daerah. Kelas jabatan diperlukan untuk menentukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diterima oleh yang bersangkutan. Semakin tinggi kelas jabatan, maka akan semakin besar tunjangan yang akan diberikan. Begitu pula berlaku sebaliknya.


Menuju Pamekasan Hebat Rajjeh, Bejreh tor Parjugeh